Aftonbladet: Sjukhus utan vatten.

Dagens Medicin: Sjukhus i stabsläge efter vattenläcka.

GP: Dricksvattnet måste kokas efter vattenläcka.

GP: Fritt fram att dricka kranvattnet igen.

Expressen GT: höjd beredskap på sjukhus efter vattenläcka.

Folkbladet: Dricksvattnet rent igen.

SR: Vattnet inte drickbart, sjukhuset beställer flaskvatten.

SVT: Stabsläge på sjukhus efter vattenläcka.

ttela.se: Trollhättebor måste koka sitt dricksvatten.

Annonser