Sveriges Radio P4 Väst: Dricksvattnet i Frändefors kan ha förorenats.