Barometern: Bakterie kan finnas i Bergas vatten.

Sveriges Radio P4 Kalmar: Boende i Berga uppmanas koka sitt vatten.

Annonser