Ekuriren: Werner: Gult vatten ur kranen – då lade Sevab locket på.

Ekuriren: Oklart vad som orsakade brunt vatten i Strängnäs.

Annonser