Skaraborgs Allehanda: Renspolning av dricksvattnet i Timmersdala.