24Karlshamn: Hushåll utan vatten efter läcka.

Annonser