www.st.nu: ST för 25 år sedan: Nu börjar livet för Annelie och hästen som imponerar på alla

Hela Östavalls samhälle drabbades av den vattenläcka dagen före julafton. Felet hade på eftermiddagen lokaliserats till en gammal gjutjärnsledning vid den före detta stationen. Men ingen av de 200 hushållen blev utan vatten . I väntan på reparation fyllde räddningstjänsten tankbilar och därmed kunde …

Annonser