www.hd.se: Vattenledningar spolas i Hemmeslöv

Spolningen genomförs etappvis med en blandning av vatten och tryckluft. Berörda hushåll kan få kraftiga luftstötar och missfärgat vatten om de öppnar en vattenkran eller spolar i toaletten under tiden som spolningsarbetet pågår. Därför krävs det att alla kranar hålls stängda under tiden. Tvätt- eller …

Annonser