mobil.nt.se: Tätorten blerv helt utan vatten

När kommer de att få sitt vatten tillbaka? – Under eftermiddagen. Vi har isolerat skadan men det kommer så mycket vatten från läckan så att vi måste avvakta att allt har runnit ur ledningarna innan vi kan börja repartationsarbetet. Vid 13-tiden kunde man konstatera att läckan var åtgärdad och att samtliga …

Annonser