<a href="https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://unt.se/nyheter/osthammar/forhojd-klorhalt-i-dricksvattnet-4879641.aspx&ct=ga&cd=CAIyGTI1N2U5ZjdmZjgyNTkxNzY6c2U6c3Y6U0U&usg=AFQjCNF3_njMg9DwXqWkgs7eUMocp7qdOw">unt.se</a>: Förhöjd klorhalt i dricksvattnet

Den förhöjda klorhalten kan ge en tydlig lukt och/eller smak av klor på dricksvattnet, uppger Gästrike-Vatten som ansvarar för vattenförsörjningen i Östhammars kommun. Man håller under onsdagen på att spola ur ledningsnätet för att åtgärda problemet. Om invånare upplever att klorlukten eller smaken …

Annonser