www.unt.se: Förhöjd klorhalt i dricksvattnet

Om invånare upplever att klorlukten eller smaken är mycket stark bör man avstå från att dricka vattnet , enligt Gästrike-Vatten . Vattnet är inte hälsofarligt med lukten eller smakten kan medföra att vattnet blir ”motbjudande att dricka”. Gästrike-Vatten placerade under tisdagskvällen ut en vattentank vid …

Annonser