www.stockholmdirekt.se: Vattnet färgas av gamla rör

Anna bor på Granitvägen, men även på Dalbovägen har boenden vittnat om problem med missfärgat vatten . Anna har vänt sig till Roslagsvatten med problemen, och de har kommit ut för att ta prover på vattnet . Det har visat sig tjänligt, både ur estetiska och tekniska parametrar. På Roslagsvatten säger …

Annonser