www.smp.se: Akuta vattenläckor i Älmhult

Helst ska man inte använda varken kranar eller maskiner som kräver vatten som disk- och tvättmaskin under tiden som läckan inte är laga. Efter att vattnet kopplats på igen finns det risk för missfärgningar och att man ska spola igenom systemet och låta kranarna rinna 5-20 minuter för att få fram helt rent …

Annonser