dricksvatten.blog

Svenska dricksvattenproblem

Om bloggen

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel, men vilken kvalitet har det kommunala kranvattnet? Har vi ett pålitligt vattenledningsnät som ger oss ständig tillgång till rent och friskt vatten? eller satsar de ansvariga politikerna våra skattepengar på annat som ger större politisk utdelning, som arenor och simhallar? Har ledningsnäten kanske försummats under många år så att det ofta är avbrott i vattenförsörjningen eller så att det vatten som når fram till kranen är grumligt och illaluktande vatten, innehåller parasiter, bakterier, virus, eller tungmetaller som arsenik, bly och uran? Någon samlad kunskap om vilken omfattning som avbrott i vattenförsörjningen och förorenat vatten har i Sverige finns inte allmänt tillgänglig.

Denna blogg startades därför i januari 2017 på initiativ av Jonas Ranstam, medicinsk statistiker i Ystad, i syftet att ge en samlad bild av de akuta dricksvattenproblem som redovisas i olika lokala, regionala och nationella nyhetsorgan i Sverige. Som akuta dricksvattenproblem definieras alla oplanerade avbrott i den kommunala försörjningen av rent och friskt dricksvatten. Planerade avbrott för att underhåll ett välfungerande system för försörjning av dricksvatten ingår inte.

Bloggen är experimentell, baseras på automatisk informationsinhämtning och artificiell intelligens. Utvalda nyheter från masssmedia publiceras fortlöpande med beteckningen ”preliminärt” tillsammans med en uppskattning av informationens relevans (t.ex. 75%). Det kan dock förekomma att även irrelevanta nyheter väljs ut. De automatiskt publicerade posterna granskas därför av en administratör, vissa poster raderas, andra sorteras in under en tidigare publicerad händelse och återigen andra redovisas som nya vattenproblem. Efter granskningen får dessa poster beteckningen ”granskat”.

Annonser