dricksvatten.blog

Svenska dricksvattenproblem

När det händer

Här finns länkar till hemsidor med information om dricksvatten, om vem som ser till att det finns rent vatten i kranen och hur man bör göra när allt inte fungerar som det brukar.

Civilförsvarsförbundet: Lagra vatten

Chefen för armén. Handbok överlevnad (se sid 38) 

Livsmedelsverket: När du måste koka vattnet

Svenskt Vatten: Fakta om vatten

Annonser